Gerda Havertong vindt dementie het ergste wat iemand kan overkomen

maandag, 24 september, 2012

Wat een vervloekte ziekte is dit. Voor mij is dit het ergste. En ik besef wel, als ik dit zeg, dat ik daarmee naar alle waarschijnlijkheid andere mensen misschien, ja, teleurstel of misschien zelfs boos maak. Maar ik vind dementie het ergste wat een mens in het leven kan meemaken. Geestesziekte is het ergste wat je kan meemaken. Als je kanker hebt, dan kan ik nog met je praten, dan kan ik met je, hè, ik kan je vertellen wat je zou kunnen doen. Jij kan tegen mij zeggen, bemoei je er niet mee. We kunnen met elkaar praten. Je kan me je angsten meedelen en ik kan je vertellen hoeveel verdriet ik heb dat je dat hebt. Als je eenmaal dementeert, mag ik je wel vertellen, je kunt praten voor tien, ze horen je niet. Er gebeurt iets anders, er gebeurt iets anders, afgesloten zijn of totaal niets of geheel met wat anders bezig zijn of [-].