Habiba adviseert meer allochtoon personeel op te leiden en vaker een tolk in te schakelen

woensdag, 17 oktober, 2012

Nou ja, goede zorg. Neem meer allochtoon personeel in dienst. Hè, ja, en goede zorg is ook, vind ik, dat dat heel veel Nederlandse hulpverleners goed op de hoogte moeten zijn van de culturele achtergrond van hun patiënten. En huisartsen ook, specialisten. Hoe ze met allochtone patiënten om moeten gaan. En ik, ik, goede zorg is ook als je veel met allochtonen werkt. ja, in de toekomst zal het alleen maar oudere allochtonen, vergrijzing zal enorm zijn. Dus ik vind het heel belangrijk dat instellingen moeten interculturaliseren. Dat als je een een grote doelgroep allochtonen, bijvoorbeeld Turkse achtergrond, dat je daar eens in moet verdiepen en dat je weet hoe je met die patiënten om moet om kunt gaan. Want ik ervan overtuigd, als je een open houding hebt en luistert naar anderen en niet je eigen waarden en normen opdringt, dat je een andere in eigen taal heel goed kunt helpen. En eigenlijk vind ik heel jammer, dat de tolkentelefoons zijn afgeschaft. Want ja, het zou handig zijn dat er soms een tolk wordt ingeschakeld.

Maar ik ben de mantelzorger en ik moet altijd klaar staan. En het zou mij soms kunnen ontlasten als, als er gebruik werd gemaakt van een tolk. Bij heel veel heb je ook jongere mantelzorgers, dus kinderen die tolken en dat is absoluut niet goed. Want ik deed dat ook vroeger en ik heb er een trauma van overgehouden. Dus dat is geen goede zorg. Hè, als kind hoor je bepaalde dingen niet te weten. En en ik moest dingen vertalen. Bijvoorbeeld mijn moeder, die darmkanker had en dat moest ik maar vertalen aan mijn moeder en die werd ontzettend boos. En later had ik heel veel moeite om slecht nieuws te vertellen. Want ik denk, als ik slecht nieuws vertel, dan wordt degene boos. Dus je neemt dat je hele leven mee. Alsjeblieft schakel geen jonge, jonge tolken in, jonge mantelzorgers [-].

Waar heb ik behoefte aan? Eigenlijk [-] voor de zorg [-] ? Ik heb behoefte aan eigenlijk, dat heb ik net al eigenlijk gezegd, meer allochtoon personeel, maar goed opgeleid. Eigenlijk gelijkwaardig als een autochtoon en dat er in heel veel opleidingen heel veel aandacht wordt besteed aan het omgaan met allochtonen. En dat ook in verpleeghuizen, want in de toekomst, zullen heel veel mantelzorgers hun kinderen, hun ouders niet meer kunnen verzorgen. Hè, als ze naar een verpleeghuis of dagopvang, dat ja, dat daar gespecialiseerd geschoold personeel is. Dat bijvoorbeeld daar, mocht mijn vader erger erg aan toe gaan, hè, dan, dan is het goed dat hij bijvoorbeeld naar een dagbehandeling gaat. Maar die dagbehandeling, hè, moet halal voedsel, moet bidruimten.