Alies heeft een overzicht met alle woonvormen gemist

donderdag, 16 februari, 2012

En verder ja, teleurgesteld, ik. Toen in die periode toen wij dus zochten naar, naar een woonvorm voor mijn moeder, dat dat gewoon niet centraal was. Dat je gewoon niet iets aan kunt klikken en dat je kunt zien van wat is hier nou allemaal op dit vlak?. Dat vond ik ook, dat verwacht je dan. Het is heel versnipperd over allemaal, nou ja, of hoe heet het, wat heb je dan. Maar al die tehuizen, al die groepen die hebben dan weer een naam en, [zorggroep], of weet ik veel allemaal. En die hebben allemaal een eigen onderdeeltje. En ik dacht van nou ik klik wat aan. En dan krijg ik een lijst met [-].

Met alle huizen.

Met allemaal huizen op het gebied van dit en ik denk dat. Toen dacht ik nog van dat ga ik later nog eens een keer uitzoeken. En dan zet ik dat daarop, want ja, dat je gewoon kunt zien van nou, deze soort woonvorm is daar en dit en dit en dit wordt daar geboden en dat en dat en dat ontbreekt daar. Zouden we nog graag willen of'. En dat je dan dus als klant kunt zien van nou, dit lijkt mij bij mijn moeder of vader of wie dan ook te passen. En dan gaan we eens een keer wat verder naar kijken.