Marlies vindt het moeilijk dat ze niet meer een gesprek met haar vader kan voeren zoals vroeger

vrijdag, 19 oktober, 2012

Het is natuurlijk altijd moeilijk, hè? Als het een vreemde is, nou ja, goed, dan zeg je van ja, het is zo. Maar bij je vader is het toch een ander verhaal. Want ja, dat wil je niet. Ik, ja, vond het moeilijk.

En wat was er moeilijk?

Ja, dat hij zo begon te veranderen. Dat je niet meer gewoon een gesprek met hem kon voeren zoals vroeger. En m'n vader die had ook altijd een brede belangstelling voor alles eigenlijk. Voor politiek en voor alles wat er in de wereld gebeurde en ja, dat interesseert hem ook allemaal niet meer. Dus dat, dat ja, dat vind je jammer, dat je daar niet meer over kan praten. [-] Ja.