André is mentor en bewindvoerder van zijn vrouw

dinsdag, 27 maart, 2012

Sinds enige tijd, ik denk een jaar of twee nu, heeft de kantonrechter mij benoemd als bewindvoerder en als mentor. En dat is wel van belang, want eigenlijk moet je ervoor zorgen dat mensen, die Alzheimer hebben en aan het dementeren zijn, geen belangrijke financiële beslissingen meer moeten kunnen nemen. Want zij kunnen het spectrum niet overzien. En ook als er sprake is op den duur, van ernstige dementie waarbij je partner moet worden opgenomen in een verpleeghuis, is het belangrijk dat jij, als mentor gezien wordt, om de belangen van jouw partner te kunnen behartigen. Dat is ook tot uitdrukking gekomen bij één van de bezoeken in het Alzheimer Café. Veel, daar werd wat aandacht aan geschonken. En ja, als je bewindvoerder bent, dan wordt je ook gehouden aan het bijhouden van een soort van kasboek van je financiële middelen. En dat je geen rare aankopen doet, of giften doet die strijdig zouden zijn met het belang van jouw dementerende partner. Dus het mes snijdt eigenlijk aan twee kanten. Zij kan geen financiële verrichtingen meer doen en jij kan ook geen rare uitspattingen doen.