Floris twijfelt aan het nut van de geheugentesten

dinsdag, 29 mei, 2012

Ze hebben ook bij de geriater een heel onderzoek gedaan. Allerlei dingen waar ik zelf ook moeite mee heb hoor. Eerst noemen ze een aantal punten, die je dan moet onthouden. En dan worden er allerlei andere vraagjes gesteld en dan moet je dat eerste dan weer eens een keer noemen. Nou, ik kan dat ook slecht, dus op zichzelf zegt dat naar mijn smaak, maar ik ben geen deskundige natuurlijk, niet zo erg veel over de kwestie, de aard en de ernst van de dementie op dat moment. Of misschien ook wel. Maar kortom, we hebben daar een uitgebreid onderzoek gehad, en daaruit bleek dus ook uit de hersenscan, dat de hersenmassa gekrompen was, en dat ze dus cerebrale dementie had.