Symptomen van diabetes

Hier leest u hoe de geïnterviewden syptomen van diabetes type 2 ervaren en hoe zij daar mee omgaan. Het meest voorkomende symptoom is een te hoge bloedsuikerpsiegel (hyperglykemie, hyper). Maar ook een te lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie, hypo) komt regelmatig voor.

Symptomen

De meeste mensen met diabetes type 2 proberen hun bloedsuikerspiegel onder controle te houden door deze tussen de 4 en 8 mmol/l te laten schommelen. Omdat veel factoren invloed hebben op de bloedsuikerspiegel, zoals eten, drinken, sporten, stress, de winterperiode en alcohol, is dit soms lastig te bereiken of te handhaven. Men vertelt in de interviews over de verschillende symptomen. Het meest voorkomende symptoom is een te hoge bloedsuikerspiegel: hyperglykemie (hyper). Vaak wordt ook een te lage bloedsuikerspiegel een hypoglykemie (hypo) genoemd. Met name mensen die insuline spuiten hebben zo nu en dan last van (dreigende) hypo's, bijvoorbeeld als men is vergeten te eten of te drinken. En hoewel de meeste mensen dankzij medicijnen geen last meer hebben van hypo's vertellen zij wel over hun ervaring hiermee. Een hypo is voor de meesten een angstige en indrukwekkende ervaring geweest die ze voor of tijdens de diagnose hadden. Een vrouw vertelt dat de angst voor een hypo er voor zorgt dat ze alles doet om geen insuline te hoeven gebruiken. Naast een te hoge of te lage bloedsuikerspiegel ervaren mensen ook andere klachten zoals stemmingswisselingen, vermoeidheid, ontstekingen en wondjes.