Impact van diabetes

Het krijgen van diabetes type 2 heeft gevolgen voor het leven van de geïnterviewden. Ze komen in het medische circuit, moeten medicijnen slikken en moeten hun leefstijl aanpassen. Deze veranderingen worden niet altijd negatief ervaren. Er is ook een positieve kant. In dit thema leest u welke gevolgen van diabetes geïnterviewden ervaren in hun leven, zowel positief als negatief.

Wat betekent de diagnose: positieve en negatieve gevolgen

Nadat de diagnose is gesteld ervaren mensen eerst dat ze in 'de medische molen' terecht komen. Ze moeten medicijnen gaan gebruiken en er komen verschillende zorgprofessionals op hun pad, zoals de internist, de diabetesverpleegkundige, de diëtiste, de pedicure en de podotherapeut. Vervolgens krijgen ze te maken met de grootste verandering die de diagnose met zich mee brengt, namelijk het aanpassen van hun leefstijl. Ze moeten leren om anders te eten, meer te gaan bewegen en om medicijnen te gebruiken. Met het aanpassen van de leefstijl heeft men soms negatieve en soms positieve ervaringen. Wat men vooral noemt als negatieve ervaring is het feit dat altijd rekening moet worden gehouden met wat men later die dag gaat doen. Daar zijn mensen soms de hele dag mee bezig. Dat kost energie en is soms frustrerend. Alex vertelt dat hij goed moet opletten om tijdens muziekoptredens op tijd te eten. Naast de negatieve ervaringen vinden mensen dat er ook positieve kanten zijn. Sommigen vertellen dat ze een positiever zelfbeeld hebben gekregen doordat ze vele kilo's zijn afgevallen. Anderen zijn blij met hun gezondere leefstijl en genieten meer intens van het leven, omdat ze beseffen dat een gezond leven niet vanzelfsprekend is. Een andere controversiële bijkomstigheid is dat sommige mensen diabetes type 2 als excuus gebruiken om snoep te eten als hun bloedsuikerspiegel te laag is.