Credits

PratenOverGezondheid is een website, die de ervaringen van patiënten en mantelzorgers met een bepaalde aandoening toont. Deze informatie is verkregen op basis van kwalitatief onderzoek onder leiding van onderzoekers van de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. 

We zijn erg dankbaar voor alle hulp en ondersteuning, die wij hebben mogen ontvangen tijdens de eerste fase van het onderzoek naar Diatebets Type 2. 

 

Onderzoeker

Mw. G.A. Banga


 Klankbordgroep

Mw. G.J. Dijkstra - Hoofd Toegepast Gezondheids Onderzoek (TGO), UMCG (Buddy)

Mw. R. Edens-Voorrips - beleidsmedewerker en projectlleider, Zorgbelang Groningen

Mw. L. Faber - verpleegkundig consulent diabeteszorg en teamcoördinator, UMCG Centrum voor Revalidatie

Dhr. W. de Jonge - ervaringsdeskundige

Mw. E. Maeckelberghe - Ethicus, UMCG

Mw. I. Miedema - regiobrede coördinator zorkwaliteit, Diabetesvereniging Nederland

Dhr. J. Poels - medisch supervisor, Refaja Ziekenhuis

 

Erkenning

Bijzonder veel dank voor alle deelnemers en zorgprofessionals, die hebben geholpen bij de eerste fase van het onderzoek. 

 

Ondersteuning

Deze pilot-module is onderdeel van het eDiabetes onderzoek van het Zorg Innovatie Forum (ZIF) en valt onder het Fonds PratenOverGezondheid.