Gedachten over mogelijke oorzaken diabetes

Volgens de geïnterviewden is er geen eenduidige oorzaak voor het ontstaan van diabetes type 2. In dit thema vindt u meer informatie over mogelijke oorzaken, zoals ongezonde leefstijl, erfelijkheid, stress, werkdruk en de overgang.

Gedachten over mogelijke oorzaken

Op de vraag waardoor men denkt diabetes type 2 te hebben gekregen, heeft men vaak geen eenduidig antwoord. Het is meestal onduidelijk wat de oorzaak is of waardoor het is 'getriggerd'. Meestal is het volgens de geïnterviewden een combinatie van factoren geweest. Als mogelijke oorzaken worden vaak erfelijkheid, ongezonde leefstijl, stress en werkdruk genoemd. Sommige vrouwen vertelden dat zij de overgang als mogelijke oorzaak zagen. Eén vrouw vertelde dat de overgangsklachten stress gaven waardoor ze diabetes kreeg. Een ander gaf aan dat overgangsklachten de diabetes verbloemden omdat de klachten als gevolg van hormonale veranderingen werden gezien.