Claudia vindt het idee van Centering Pregnancy aanspreken, maar vond het in praktijk minder geslaagd

donderdag, 10 augustus, 2017

En ik heb in een Centering Pregnancy groep gezeten. Dat is het volgende waar ik wel nog wat over wil vertellen. Ehm, ik zat in een groepje met ja, meerdere zwangere vrouwen. Ehm, en dat heb ik expres gedaan, omdat wij nieuw zijn in deze stad en ik wat mensen wil leren kennen. Maar eerlijk gezegd vond ik het heel erg tegenvallen. Ehm, de informatiedichtheid in die groepsbijeenkomsten was niet heel hoog, dat was jammer. Het, het duurde allemaal heel lang, omdat je toch … Eh, de opzet van zo’n Centering Pregnancy is dat je in een groep in anderhalf uur zeg maar een bepaald onderwerp met elkaar bespreekt en dat inderdaad ook weer vanaf verschillende perspectieven bekijkt. Maar voorafgaand heb je altijd toch je persoonlijk onderzoek nodig. Er moet dan gekeken worden naar, hoe gaat het fysiek met jou? En dat werd gekoppeld. Dus we mochten dan vanaf … We hadden een bepaalde inlooptijd en dan werd iedereen afzonderlijk eh, nou ja, individueel bekeken en daarna was dan zeg maar de groepssessie. Alleen die individuele afspraak die duurde best wel lang uiteindelijk. En dat was heel fijn, want je wil juist heel graag even dat hartje horen kloppen en je wilt even wat persoonlijk contact. Ehm, maar ehm, daardoor liep het ook wel heel erg uit altijd. Dan zat je relatief lang te wachten totdat de groepssessie begon en ehm, wat er vervolgens in die sessie werd besproken, was niet heel interessant zeg maar. En dat vond ik wel een beetje tegenvallen. Terwijl het me werd verkocht als, en dat is op zich snap ik dat ook wel weer, van nou, normaal als je individueel consult hebt dan heb je tien minuten en nu heb je anderhalf uur. En weliswaar met meerdere mensen, maar je hebt toch het idee dat je tijd hebt. En dat was ook wel zo, maar het had allemaal wat vlotter gekund en ik vond ook niet elk onderwerp even goed eh, ja, doordacht of inhoudelijk sterk uitgewerkt.

I: Wat waren dan bijvoorbeeld de onderwerpen, waarvan je dacht: hm, dat had ik graag anders gezien?

Er was bijvoorbeeld één avond waarbij ook partners mee mochten komen. En dat vond ik op zich heel leuk, want ik dacht, dan kan jij ook eindelijk zien wat we hier bespreken. Maar vervolgens verviel het heel erg in clichés van, wat is de rol van de vader tijdens de bevalling? En dat, dat vulden we ook zelf in als groep. Hè, we moesten dan zelf goed bedenken van … Maar dat kwam niet echt verder dan sokken halen eh, en kopjes thee zetten en vooral luisteren naar wat … Alles doen wat de vrouw zegt, terwijl dat is nou juist het clichébeeld wat je al hebt uit Amerikaanse films. De man die, die op de achtergrond moet doen wat de vrouw zegt en de vrouw die de man verrot scheldt. Terwijl dat is … Dat is het helemaal niet, weet je, zo gaat het echt helemaal niet en dat wil je juist niet horen, want dat clichébeeld kennen we nu wel. Maar dat deed de groep dus ook zelf. Dat was ook een beetje de pech dat de samenstelling van de groep gewoon net niet … Ja, ik weet niet, d’r zat net geen klik denk ik of zo. Waardoor niemand echt de diepte in durfde te gaan. En dat heb ik later ook teruggekoppeld naar de verloskundige van, joh, ik vond dat echt wel jammer dat het niet de diepte in ging. Maar ze zei ook al van dat, ja, dat valt of staat natuurlijk ook bij de deelnemers, die zich ook kwetsbaar moeten durven opstellen.

I: Denk je op zich … Hoe sta je op zich tegenover het, het idee van inderdaad met andere vrouwen in dezelfde groep?

Nou, het idee vind ik heel erg goed. Eh, anders had ik me ook sowieso niet daarvoor opgegeven en ook niet hiervoor opgegeven, omdat ik juist denk dat je ja, je kennis moet delen en je … Met name je ervaringen natuurlijk moet delen. Dus op zich vind ik het idee heel erg goed en ik sta er heel erg open voor. Maar ik denk wel dat het alleen werkt als iedereen zich daarvoor openstelt en als iedereen ook kwetsbaar durft te zijn. En ook ja, diepgaande vragen durft te stellen zeg maar, of diepgaande ervaringen durft te delen.

I: Dus die kwetsbaarheid …

Ja, ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. D’r moet wel een soort basisvertrouwen zijn en die kun je onder andere bereiken door je kwetsbaar op te stellen, maar dat gebeurde gewoon in deze groep niet helemaal en dat is dan … Dat kun je ook niet afdwingen. Dat is wel heel erg jammer dat dat niet gebeurd is, want ik ken ook vrienden van mij, vriendinnen van mij hebben ook in zo’n, zo’n Centering Pregnancy groep gezeten en die hebben nog steeds contact. En dat, dat is nog steeds leuk. Dus dat is gewoon een beetje pech gehad, denk ik.