Ondersteuning op het werk

In dit thema wordt de steun die mantelzorgers op hun werk van collega’s en leidinggevenden ontvangen besproken.

Steun van collega's

De mate waarin mantelzorgers steun van collega’s ervaren varieert. Sommige mantelzorgers kunnen altijd terecht bij hun collega’s en krijgen hulp wanneer het nodig is. Collega’s nemen hun taken over bij een acute situatie, stellen gezamenlijk een nieuw werkrooster op voor de mantelzorger of helpen met het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden als er dingen zijn blijven liggen. Mantelzorgers ervaren ook veel steun van collega’s die zelf ook mantelzorger zijn. Sommige mantelzorgers ervaren wel collegiale steun op het moment dat er in hun privésituatie een heftige gebeurtenis plaatsvindt, maar die steun zakt vervolgens snel weer weg. Er zijn ook mantelzorgers die onbegrip van collega’s ervaren. Soms is er op de werkvloer weinig aandacht voor de privésituatie van mensen en klagen collega’s over het uitvoeren van mantelzorgtaken tijdens werktijd bij hun leidinggevende.

Steun van leidinggevende

Mantelzorgers hebben wisselende ervaringen met hun leidinggevenden. Sommige leidinggevenden zijn erg begripvol en denken mee over zaken als het aanpassen van werkzaamheden en werktijden, terugkomen op de werkvloer na verlof of het regelen van extra vrije uren. Andere mantelzorgers ervaren helemaal geen steun en begrip van hun leidinggevende of zijn teleurgesteld omdat toezeggingen niet worden nagekomen. Voor mantelzorgers is het vooral belangrijk dat ze hun situatie open kunnen bespreken met hun leidinggevende en dat er begrip is. Ook vinden zij het erg fijn als de leidinggevende hen de ruimte geeft om tijdens werktijd af en toe iets te kunnen regelen. Daarnaast vinden ze het belangrijk om in een acute situatie van het werk weg te kunnen zonder dat daar op dat moment moeilijk over wordt gedaan.