Ondersteuning van familie en vrienden

In dit thema wordt de steun die mantelzorgers van familie en vrienden ontvangen besproken.

Emotionele ondersteuning

Emotionele steun van familie en vrienden is erg belangrijk voor mantelzorgers. Daarbij kan het gaan om het bieden van een luisterend oor, het tonen van begrip en het meeleven met alles wat er bij de zorgvrager speelt. Behalve familieleden bieden soms ook vrienden emotionele steun aan de zorgvrager door af en toe bij deze op bezoek te gaan, bijvoorbeeld als de mantelzorger op vakantie is. Veel mantelzorgers waarderen het als vrienden leuke dingen organiseren en hen even uit de situatie halen voor een beetje ontspanning. Naaste familieleden zoals partners, kinderen, broers en zussen zijn belangrijk om de zorg mee te kunnen delen, maar ook om de grenzen van de mantelzorger te helpen bewaken. Het is belangrijk dat familieleden achter de mantelzorgers staan en voor hen opkomen indien nodig. Sommige mantelzorgers voelen zich door hun sociale netwerk minder goed emotioneel ondersteund. Zo hebben vrienden en familieleden niet altijd begrip voor de situatie. Ze begrijpen bijvoorbeeld niet dat de mantelzorger minder tijd voor hen heeft. Hierdoor nemen de frequentie en intensiteit van sociale contacten in de loop van de tijd geleidelijk af (zie ook thema ‘Gevolgen: vrije tijd en sociale contacten’).

Praktische ondersteuning

Voor mantelzorgers is het fijn als familie en vrienden hen praktisch ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door de zorg af en toe over te nemen en leuke dingen te doen met de zorgvrager. Gezinsleden helpen vaak structureel met de zorg, maar er zijn ook mantelzorgers die niemand in de buurt hebben om hen te ondersteunen. Soms is het ook bijna niet mogelijk om zorgtaken over te dragen vanwege de specifieke situatie van de zorgvrager. Hoewel meerdere mantelzorgers aangeven dat zij graag zouden willen dat er een netwerk voor praktische ondersteuning ter beschikking stond, vinden zij het ook moeilijk om hulp te vragen en de zorg uit handen te geven. Tot slot geven enkele mantelzorgers aan dat praktische ondersteuning vanuit een kerk- of dorpsgemeenschap erg waardevol voor hen is geweest.

Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren

Klik op "ik ga akkoord" om cookies toe te staan.