Frits

Geslacht:
Man
Leeftijd:
64 jaar
Datum interview:
maandag, 21 oktober, 2019

 

Achtergrond:

Frits (64) is mantelzorger voor zijn partner bij wie 10 jaar geleden een progressieve spierziekte is vastgesteld. Frits werkt minimaal 23 uur per week bij een bibliotheek. Hij geeft cursussen geeft in digitale vaardigheden en werkt daarnaast op de bibliobus.

Korte samenvatting:

Frits is tien jaar mantelzorger voor zijn vrouw die een progressieve spierziekte heeft en rolstoelafhankelijk is. Doordat er op zijn werk vaste diensten zijn, is het soms moeilijk voor hem om mantelzorg met werk te combineren. Frits vindt het bieden van mantelzorg zowel fysiek als mentaal zwaar en deze belasting heeft in het verleden geleid tot een burn-out. Frits wil graag meegeven dat het belangrijk is dat mensen zelf bij instanties navragen welke ondersteuningsmogelijkheden er bestaan. Daarnaast onderstreept hij dat het belangrijk is met de werkgever afspraken te maken over hoe werk en mantelzorg gecombineerd kunnen worden.

Meer

 

Frits is mantelzorger voor zijn vrouw bij wie tien jaar geleden een zeldzame progressieve spierziekte is ontdekt. Door de progressie van haar ziekte is zij inmiddels rolstoelafhankelijk en heeft zij steeds meer ondersteuning en zorg nodig. Daarom zijn ze verhuisd naar een gelijkvloers appartement dat dichtbij het centrum van de stad ligt. Frits doet het huishouden en krijgt daarbij twee uur per week betaalde ondersteuning. De persoonlijke verzorging van zijn vrouw doet hij samen met de thuiszorg, zij komen op doordeweekse dagen iedere ochtend. In het weekend doet Frits de persoonlijke verzorging van zijn vrouw zonder hulp. Er zijn geen andere mensen die bij de zorg van zijn vrouw betrokken zijn. Wel is er een buurvrouw aan wie ze simpele ondersteuning, zoals het helpen met het aantrekken van een jas, kunnen vragen.

Frits vindt het verlenen van mantelzorg zwaar, omdat hij in principe altijd klaar moet staan. Ook fysiek kan het mantelzorgen zwaar zijn, omdat hij zijn vrouw soms helpt zichzelf te verplaatsen. Daarnaast heeft het verlenen van mantelzorg invloed op zijn vrijetijdsbesteding; Frits houdt erg van wandelen maar hij kan niet zomaar een hele dag weg gaan. Frits heeft een burn-out gehad toen zijn vrouw werd opgenomen vanwege complicaties als gevolg van operatie waarbij een stoma was aangelegd. Frits heeft toen gesprekken gehad met zowel een bedrijfsmaatschappelijk werker als een psycholoog. Hij geeft aan dat ze hem niet echt hebben kunnen helpen. Ondersteuning door middel van respijtzorg spreekt hem niet aan, omdat alleen hijzelf precies weet wat zijn vrouw nodig heeft.

Frits werkt als bibliothecaris en bibliotheek technisch medewerker. Hij werkt per week minimaal 23 uur, waarvan hij twee dagen per week op de bibliobus werkt. Daarnaast geeft hij cursussen digitale vaardigheden en is hij een aantal uren per week beschikbaar voor vragen daarover. Werken is belangrijk voor Frits, omdat het hem plezier geeft, hij sociale contacten heeft en uit de rol van mantelzorger kan stappen. Het combineren van mantelzorg en werk is niet altijd makkelijk voor Frits. Hij heeft geprobeerd om later te beginnen, zodat hij ’s ochtends tijd genoeg heeft voor de verzorging van zijn vrouw, maar dit is niet mogelijk omdat vaste diensten binnen zijn werk niet aangepast kunnen worden. Zijn leidinggevende is op de hoogte van de thuissituatie, maar vraagt hem toch wel eens om eerder te beginnen, wat voor Frits niet mogelijk is. Wanneer Frits zich ’s ochtends af wil melden van het werk in verband met de zorg voor zijn vrouw, wordt dit niet geaccepteerd door zijn werkgever. Als Frits met zijn vrouw naar zorgafspraken moet, moet hij een vrije dag opnemen. 

Door het bestaan van het PersoonsGebonden Budget (PGB) en de WMO-voorzieningen heeft het mantelzorgen voor Frits weinig financiële consequenties. Wel is het zo dat hij zelf de kosten moet dragen bij de eventuele aanschaf van een aangepaste rolstoelbus. Frits zou andere mantelzorgers willen adviseren aan instanties zoals de gemeente te vragen van welke regelingen en voorzieningen zij gebruik kunnen maken. Ook wijst hij erop dat het voor mantelzorgers belangrijk is om afspraken te maken met de werkgever. 

All ervaringen van Frits