Marije (B) vond haar lijf prachtig en was trots op haar buik

woensdag, 3 mei, 2017

 Ja, ik vond m'n lijf prachtig [lacht] Ik had echt een passpiegel en als ik dan gedoucht had dan ging ik steeds weer naar die mooie buik kijken, en ja, ik vond m'n lijf gewoon heel mooi. Ik voelde me ook heel mooi en, en ja, als ik foto's terugkijk dan denk ik van, nou ik, ik, ik straalde ook wel en op het laatst hield ik heel veel vocht vast en ik denk, oh ik was het ook wel heel vol inderdaad. Maar ja, ik denk, nou ja, dit hoort er dan ook bij, [lacht] dat was dan zo. Ja. Nee, daar genoot ik ook wel heel erg van, ja. Die dikke buik en die mooie jurkjes aan en, ja. [lacht] Ja.

 

I: En wilde je het ook... was je er trots op?

 

Ja, ik was er heel trots op m’n buik, ja. Ja. Ja.

 

I: En wilde je het graag aan mensen ook laten zien?

 

 Ja, ja ik had echt wel... ik probeerde wel met kleding en zo, jurkjes inderdaad en, ja, dat vond ik wel... ja. Dat deelde ik wel graag. Ja.