Advies aan anderen

De geïnterviewden geven ook adviezen aan andere betrokkenen zoals partners en zorgverleners.

Advies aan naasten
Praten met lotgenoten geeft herkenning en erkenning. Dit geldt ook voor de partners van de mensen met een nierziekte.
Advies aan zorgprofessionals
Een advies aan artsen is om niet over je te beslissen, maar samen met je te beslissen.