Verwachtingen, angsten, en voorbereidingen op de toekomst

In dit thema worden verwachtingen en angsten die mantelzorgers hebben met betrekking tot de toekomst beschreven. Daarnaast komt aan de orde welke voorbereidingen mantelzorgers hebben getroffen met het oog op de toekomst.

Verwachtingen van de toekomst

In meer algemene zin verwachten mantelzorgers dat er meer erkenning komt voor mantelzorgers, en dat zij beter gefaciliteerd worden vanuit zowel de zorg als de werkgever om werk en mantelzorgtaken te combineren. Met betrekking tot hun eigen toekomst verwachten meerdere mantelzorgers dat hun naaste achteruit zal gaan en meer zorg nodig zal hebben. Zij hopen dat dit op een vredige manier zal verlopen. Andere mantelzorgers verwachten juist dat het beter zal gaan met de naaste. Enkele mantelzorgers geven aan niet te veel na te denken over de toekomst.

Zorgen en angsten met betrekking tot de toekomst

Veel mantelzorgers hebben zorgen of angsten. Een veel voorkomende angst is dat het slechter gaat met hun naaste, of dat er iets onverwachts met de naaste gebeurt. Bij dit laatste speelt ook de angst dat men dan als mantelzorger niet bereikbaar is. Een andere angst van mantelzorgers is dat ze zelf de zorg voor de naaste niet meer kunnen volhouden. Zij vragen zich daarbij af hoe het dan met de naaste verder moet. Daarnaast is zijn zij bang dat de naaste in de toekomst 24 uur zorg nodig zal hebben. Dit is iets wat veel mantelzorgers niet kunnen bieden en heeft tot gevolg dat hun naaste naar een verpleeghuis moet worden overgeplaatst. Mantelzorgers, die voor een kind met een chronische ziekte zorgen, hebben vooral zorgen over vragen als hoe hun kind zal opgroeien, waar zij tegenaan zullen lopen, of ze oud zullen worden en of ze gelukkig zullen zijn in de toekomst. Daarnaast hopen deze mantelzorgers dat er een medicijn ontwikkeld wordt waar hun kind baat bij kan hebben. Mantelzorgers die voor een ouder zorgen hopen vooral dat de naaste niet lang bedlegerig zal zijn of dat de naaste geen ernstige vorm van dementie krijgt. Een mantelzorger geeft aan weinig zorgen te hebben, omdat deze verwacht dat er altijd een oplossing voorhanden is voor de situaties die zich in de toekomst voor zullen doen.

Voorbereidingen voor de toekomst

Verschillende mantelzorgers treffen voorbereidingen voor de toekomst. Zo denken zij alvast na over mogelijke woonvormen waar een naaste heen zou kunnen wanneer deze niet langer zelfstandig kan wonen. Anderen passen het huis al aan voor als het in de toekomst slechter zal gaan met de naaste. Sommige mantelzorgers hebben met hun leidinggevende alvast besproken hoe ze in de toekomst het werk kunnen combineren met hun mantelzorgtaken. Mantelzorgers die voorbereidingen treffen vinden het belangrijk om dit tijdig te doen. Op die manier kan je de zorg goed organiseren en plannen en kom je niet voor een voldongen feit te staan.