Onderwijsmodule Omgaan met mensen met dementie

Het project 'Lessen van patiënten – dementie’ had tot doel om een onderwijsmodule over dementiezorg te ontwikkelen voor het MBO onderwijs. In een ontwikkeltraject waarbij zowel zorgverleners, docenten en studenten zijn betrokken is het lesprogramma “Omgaan met mensen met dementie” ontwikkeld. Dit lesprogramma is bedoeld voor de MBO opleidingen Helpende Zorg en Welzijn, Verzorgende IG en Verpleegkunde. Het lesprogramma bestaat uit acht thema’s die met elkaar verband houden, maar ook los van elkaar te volgen zijn. Zo kunnen de lesinhouden op basis van vragen uit de praktijk (stage) worden ingezet en zijn combinaties met of ‘uitstapjes’ naar andere thema’s mogelijk. We noemen dit lintonderwijs. De acht thema’s zijn:

  • Kennis van dementie;
  • Ziektebeeld dementie;
  • De verschillende benaderingswijzen:
  • De rol van de mantelzorgers;
  • De kwetsbaarheid van de mantelzorgrelatie;
  • Beeldvorming over de ziekte dementie;
  • Omgaan met rouw en verlies bij dementie;
  • Diversiteit en dementie.

Docenten kunnen kiezen om één thema te volgen of een bepaald lint te kiezen waarbij studenten uit verschillende thema’s opdrachten maken die met elkaar verband houden. In de lesinhoud en de opdrachten wordt gebruik gemaakt van een selectie van interviewfragmenten uit de twee PratenOverGezondheid modules over dementie.

De studenten- en docentenhandleiding zijn door een ieder vrij te downloaden en te gebruiken. 

Het project is uitgevoerd door het UMCG en de Vrije Universiteit Amsterdam met subsidie van het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw.

Voor vragen over dit project kunt u opnemen met Manna Alma ([email protected]) of Joyce Lamerichs ([email protected]).

 

Download de studentenhandleiding hier.

Download de docentenhandleiding hier