Invloed op dagelijkse leven

Op deze pagina leest u welke gevolgen dementie heeft voor het dagelijkse leven. Mensen vertellen waarom ze stiller worden in gezelschap, sneller vermoeid zijn dan voorheen en last hebben van ongeremde emoties.

Stiller en voorzichtiger in gesprekken

De gevolgen van dementie zijn voor de meeste mensen heel duidelijk merkbaar wanneer ze in gezelschap van anderen zijn. Het kost hen veel moeite om volwaardig mee te doen. Ze proberen steeds de juiste woorden, namen of gebeurtenissen te vinden om een verhaal te vertellen of om een verhaal te blijven begrijpen. Dat is heel vermoeiend. Henny merkt dat ze tijdens een gesprek wel de hoofdzaken kan onthouden, maar de bijzaken vergeet. Sommigen merken dat ze zich nog meer moeten inspannen naarmate er meer mensen aanwezig zijn of als er een andere geluidsbron is, zoals een televisie. Om ´fouten´ te voorkomen wordt men erg alert en voorzichtig voordat men iets gaat zeggen. Hierdoor worden de meeste mensen stiller en minder spontaan in gesprekken. Mevrouw De Does merkt dat ze niet meer de gesprekspartner is die ze altijd was en dit maakt haar erg onzeker. Een ander merkt dat hij tijdens vergaderingen niet meer kan meepraten zoals vroeger. Hoewel het hem hindert dat hij zijn verhaal kwijt raakt, heeft hij geleerd om toch iets korts te zeggen in plaats van helemaal niets te zeggen.

Slapeloosheid en vermoeidheid

De meeste mensen geven aan dat ze eerder en vaker vermoeid zijn en dat rust nemen belangrijk voor hen is. De vermoeidheid komt mede omdat het veel moeite kost om de dagelijkse handelingen en het sociale leven zo normaal mogelijk door te laten gaan en vol te houden. Sommige mensen hebben last van slapeloosheid vooral in de periode na het horen van de diagnose. Men kan de slaap niet vatten, omdat men continu aan het piekeren is. Dit lost zich bij de meeste mensen na verloop van tijd op. Men merkt dat slechte nachtrust of vermoeidheid door inspanning gevolgen heeft voor henzelf maar ook voor hun omgeving. Sommige mensen hebben een partner of gezin en moeten soms lastige keuzes maken: ondanks de vermoeidheid toch activiteiten ondernemen of terugtrekken en nog meer vereenzamen. Remmelt kan het niet meer laat maken samen met zijn vrouw: iets wat ze altijd deden. Als hij dit wel doet, heeft hij de volgende dag nog meer last van coördinatieproblemen.

Uitjes of ergens op bezoek gaan zijn intensief en kosten veel energie. Wanneer men thuiskomt neemt men soms rust door even te slapen of op de bank te liggen. Anderen merken hun vermoeidheid pas later. Ze zijn emotioneler of ondervinden problemen in hun coördinatie. Gerard vindt het soms lastig om zijn rust te nemen, omdat hij zijn (kostbare) tijd er nu niet aan wil verspillen.

Ongeremde emoties

Sommige mensen geven aan dat ze veel emotioneler reageren dan voorheen en dat ze hun emoties niet zo kunnen beheersen als vroeger. De meeste mensen hebben last van huilbuien. Vooral bij plechtigheden of als het over hun familie gaat, wordt men erg verdrietig. Daardoor gaan sommigen ook niet meer naar plechtigheden toe omdat ze hun ongeremde verdriet te confronterend vinden, zowel voor henzelf als voor anderen.

Anderen merken dat ze last van ongeremde boosheid en frustraties hebben. De een ergert zich sneller aan zichzelf als iets niet lukt, terwijl de ander eerder geïrriteerd op zijn partner reageert. En weer een ander merkt dat negatieve gevoelens plotseling opkomen en dat hij of zij boos wordt om kleine dingen richting zichzelf en zijn of haar parnter. Men heeft dit niet onder controle leidend tot gevoelens van grote ergernis.