Dementie en je omgeving

"Het is niet opbouw, maar afbouw"

In dit thema vertellen mensen over veranderingen in hun relatie. Ze vertellen dat dementie verstrekkende gevolgen heeft voor hun leefgewoonten. Het vanzelfsprekende valt weg en het onderlinge contact en begrip verandert.

Aan wie vertel je dat je ziek bent? Wanneer praat je er wel over en wanneer niet? De één is na het horen van de diagnose direct openhartig over de ziekte, terwijl de ander dit eerst zelf moet verwerken of er zelfs helemaal niet over wil praten. Op deze pagina leest u waarom sommige mensen openhartig zijn over hun ziekte en waarom anderen het liever niet bekend maken. Ook vertellen mensen hoe zij het interview over dementie hebben ervaren.

"Ik merk niets aan je"

"Het valt wel wat mee, iedereen vergeet toch wel eens wat"

In dit thema vertellen mensen welke reacties zij vaak horen en wat dat voor hen betekent. De geïnterviewden vertellen dat ze er tegen aan lopen dat mensen vaak niet goed weten wat dementie is, dat mensen doen alsof er niets aan de hand is of laten blijken dat ze zich ongemakkelijk voelen. Ze vertellen dat hun omgeving het soms lastiger lijkt te vinden om de diagnose en de symptomen te accepteren dan zij zelf. Acceptatie van de omgeving is belangrijk, net als begrip tonen voor 'fouten'. Sommigen vertellen wat voor de omgeving de juiste manier is om met die 'fouten' om te gaan.