Zorgmotto’s

Hier kunt u lezen over de zorgmotto's van mantelzorgers. In de zorgmotto's klinkt door wat voor mantelzorgers van wezenlijk belang is.

Zorgmotto’s

"...in voor en tegenspoed hè. Dat hebben we dus beloofd, nou dat doe je dan..."

"Ge leeft zo ge kunt, en niet zo ge wilt."

Veel mensen hebben opvattingen over 'een goed leven' en daaraan gekoppeld 'goede zorg'. Deze opvattingen, verwoord in levens- of zorgmotto's, drukken vaak belangrijke waarden uit. De dagelijkse praktijk blijkt echter weerbarstig. Het is moeilijk om ideeën over een goed leven en goede zorg altijd maar weer waar te maken. Wat is goed (genoeg)? En, voor wie is het goed? Hoe kun je goed voor jezelf zorgen terwijl je er 24-uur per dag moet zijn voor je partner met dementie?

De adviezen die mantelzorgers aan lotgenoten geven (zie ook advies) weerspiegelen vaak de ideale gewenste situatie, die ze anderen en zichzelf toewensen. Zo'n advies bevat naast praktische zaken altijd één of meerdere waarden die in het levens- of zorgmotto uitgedrukt worden. Voor sommigen is het zorgen een kwestie van je verantwoordelijkheid nemen. Zorgen voor een ander is een vanzelfsprekende waarde die zij hebben meegekregen in hun (religieuze) opvoeding. Veel gehoord is de uitspraak dat je alleen goed voor de ander kan zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Maar, hoe doe je dat? Een ander belangrijk zorgmotto is dat je hulp moet vragen. Hulp van familie, vrienden, buren of professionele hulp. Omdat de sociale omgeving van de mantelzorger vaak kleiner wordt is dat niet altijd gemakkelijk. Sommigen hebben het gevoel dat alleen zij beste zorg kunnen geven omdat ze de naaste zo goed kennen. Wat goed is voor de naaste staat voor veel mantelzorgers centraal: aandacht, liefde, niet boos worden, meegaan, accepteren. Men beschrijft een proces waarin de nodige drempels overwonnen moeten worden om mee te kunnen buigen met het gedrag van de naaste. Tot slot is het voor veel mantelzorgers een kwestie van een lange adem. Gewoon doorgaan, het is allemaal niet geweldig maar toch maar volhouden.