Steunbronnen

Hier kunt u lezen wat spirituele of religieuze steunbronnen, zoals religieuze gemeenschappen, verhalen, beelden, muziek of rituelen, voor mantelzorgers betekenen. Hoe die kunnen helpen om zo goed mogelijk om te gaan met alles wat het zorgen voor een naaste met dementie met zich meebrengt. Maar ook dat men onvoorwaardelijke steun van een dominee of pastoor, of een religieuze gemeenschap verwacht en het daar niet altijd vindt.

Spirituele of religieuze bronnen van steun

Verschillende bronnen helpen en inspireren mantelzorgers om het vol te houden, en om betekenis te geven aan het zorgen voor de ander (zie ook volhouden van mantelzorg). Voor een deel van de mantelzorgers is het geloof een bron van steun in de zorg voor de naaste met dementie. Een aantal mantelzorgers bidt regelmatig, of steekt een kaars aan. In het gebed vragen ze om kracht en liefde om de zorg vol te houden. Ze vinden troost en rust in het gebed. Voor Roline geeft het geloof haar het gevoel dat ze er niet alleen voor staat, ze kan het overgeven aan God. Een aantal mantelzorgers heeft in hun opvoeding de waarde meegekregen dat je voor een ander moet zorgen. Een mantelzorger ziet het zorgen voor haar moeder als een opdracht van God. De steun van het geloof helpt haar om het zorgen als zinvol te ervaren.

Religieuze of spirituele bronnen geven een verbinding met een groter geheel, iets dat groter is dan jezelf: het goddelijke, een groter levensdoel of levensvisie. Mantelzorgers zoeken de verbinding ook in hun directe sociale omgeving. Zo kan contact met lotgenoten het gevoel geven dat je er niet alleen voor staat, dat je niet de enige bent die het moeilijk heeft. Boeken of verhalen van andere mensen kunnen ook een bron van inspiratie zijn in het volhouden van de mantelzorg. Die verhalen kunnen mantelzorgers metaforen bieden, als troostvolle verbeelding van wat het betekent om voor iemand met dementie te zorgen.

Spirituele of religieuze steun verwacht maar niet gekregen

Erkennen dat je steun nodig hebt en dat uitspreken is niet voor iedere mantelzorger gemakkelijk. Bovendien kan het zijn dat je niet de steun vindt waar je hem wel zoekt of verwacht. Mantelzorgers met een religieuze achtergrond zoeken soms steun bij een dominee of pastoor of een gemeenschap. Ze verwachten daar onvoorwaardelijke steun maar vinden dat niet altijd.