Zingeving

"Wat is de essentie van het leven, hè? Wat is belangrijk? En wat is een detail, hè? Daar, daar kreeg je mee te maken, met dat soort vragen."

Het zorgen voor een naaste met dementie verandert iets wezenlijks in het bestaan (existentie) van een mantelzorger. Hier kunt u lezen welke levensvragen mantelzorgers hebben, wat spirituele of religieuze bronnen voor hen betekenen en wat voor hen van grote waarde is in de zorg voor hun naaste.

Zingeving is voor ieder mens van belang. Het speelt een rol bij alledaagse dingen, zoals ontmoetingen met anderen die belangrijk voor je zijn, de zon die schijnt en hoe je dagelijkse gebeurtenissen ervaart en waardeert. Deze alledaagse zingeving treft u (tussen de regels) veel aan bij andere thema's.

Hier kunt u lezen over existentiële zingeving, de niet-alledaagse ervaringen en vragen die mantelzorgers hebben. Mantelzorgers gaan nadenken over hun bestaan (existentie) doordat ze zich verwonderen over mooie ervaringen of worstelen met moeilijke omstandigheden, het zorgen voor hun naaste met dementie. En zij stellen daar vragen bij: Wie ben ik in deze nieuwe situatie? Waarom overkomt mij dit? Wat is goede zorg voor mijn naaste? Die vragen worden wel levensvragen genoemd.

Levensvragen worden gesteld wanneer er iets wezenlijks verandert in het bestaan dat niet gemakkelijk te verteren is, zoals de gevolgen van dementie voor je naaste en voor jezelf. Wat vroeger vanzelfsprekend was, valt (gedeeltelijk) weg. Dat roept vragen op die verwoorden wat mensen ten diepste raakt. De vragen uiten, maakt dan ook kwetsbaar. Mensen moeten vaak zoeken naar woorden. Die vragen worden niet altijd helder en eenduidig geformuleerd. Wie de levensvragen van mantelzorgers wil horen moet ze soms als het ware 'tevoorschijn luisteren'. Een ander belangrijk kenmerk van levensvragen is dat een pasklaar antwoord ontbreekt. Dat is niet altijd gemakkelijk te verdragen. Niet voor diegene die een levensvraag heeft, maar ook niet voor de gesprekspartner. Precies dat maakt dat levensvragen ook niet altijd goed gehoord worden.

Hier kunt u lezen wat spirituele of religieuze steunbronnen, zoals religieuze gemeenschappen, verhalen, beelden, muziek of rituelen, voor mantelzorgers betekenen. Hoe die kunnen helpen om zo goed mogelijk om te gaan met alles wat het zorgen voor een naaste met dementie met zich meebrengt. Maar ook dat men onvoorwaardelijke steun van een dominee of pastoor, of een religieuze gemeenschap verwacht en het daar niet altijd vindt.

Hier kunt u lezen over de zorgmotto's van mantelzorgers. In de zorgmotto's klinkt door wat voor mantelzorgers van wezenlijk belang is.