Omgaan met dementie

"In de loop der jaren heb ik geleerd hoe ik het beste met mijn partner om kan gaan"

Voor de meeste mantelzorgers geldt dat het constant zoeken is naar de beste manier van omgaan met hun naaste. Hier leest u hoe men dat doet. 

Inleven in degene met dementie en er niet tegen ingaan

De meeste mantelzorgers proberen zich in te leven in hun naaste en niet tegen hem of haar in te gaan, hoe moeilijk dit voor sommigen ook is. Degene met dementie kan er niets aan doen dat hij of zij herhaaldelijk dezelfde vraag stelt, onwaarheden vertelt of moeite heeft met het uitvoeren van allerlei activiteiten. Men probeert daarom geduldig antwoord op vragen te geven, degene met dementie niet te confronteren met fouten en de discussie niet aan te gaan. Men heeft geleerd om van uit het verstand te reageren en niet van uit het gevoel, want boos worden lost niks op. Fouten worden later door de mantelzorger hersteld of worden afgedaan met een grapje. Wim H. heeft het gevoel dat hij hierdoor in een wereld leeft die bestaat uit "semi-leugens". Er zijn ook mantelzorgers die niet zozeer meegaan met degene met dementie, maar proberen uit te leggen wat er aan de hand is.

Dagelijks leven

De meeste mantelzorgers motiveren hun naaste zoveel mogelijk zelfstandig in het huishouden te blijven doen om hem of haar in zijn waarde te laten. Men wil niet alles afpakken. Sommige mantelzorgers doen alle huishoudelijke activiteiten samen met hun naaste. Samen nemen zij overal de tijd voor. Een enkeling wil zijn of haar naaste juist ontzien en hem of haar behoeden voor het maken van fouten. De meesten hebben een vast dag- en weekschema dat structuur en houvast biedt voor degene met dementie. Enkele mantelzorgers vertellen dat zij proberen dagelijks naar buiten te gaan voor een wandelingetje of een uitstapje om zoveel mogelijk in beweging te blijven. Dit biedt afleiding. Verscheidene mantelzorgers vertellen dat het voor hun naaste belangrijk is om stress en emoties te vermijden. Dit doen zij onder andere door zelf kalm en rustig te blijven en emotionele boodschappen niet altijd direct te vertellen. Hun eigen emoties tonen ze niet meer aan hun naaste.

Andere manieren van omgaan met dementie

Joke S. vertelt dat zij haar man als kind ziet en hem ook op die manier behandelt. Dit geeft hen rust. Verschillende mantelzorgers vertellen dat zij (de inrichting van) hun huis hebben aangepast om het wonen zo makkelijk en aangenaam mogelijk te maken. Mevrouw Zandstra en haar man blijven bewust in hun huis wonen, omdat haar man zoveel plezier beleeft aan de tuin. Enkele mantelzorgers en hun naasten nemen deel aan wetenschappelijk onderzoek in de hoop dat zij de dementie kunnen vertragen. Mocht het hen zelf niet helpen, dan helpt het wellicht volgende generaties.

Levensmotto

Het levensmotto van de meeste mantelzorgers is "nu genieten en samen leuke dingen doen". Samen met hun naaste willen ze zo normaal mogelijk doorgaan met hun leven en niet letten op alle kleine dingen. "Positief blijven" zijn veel gehoorde woorden. Veel mantelzorgers en hun naasten leven van dag tot dag en laten alles op zich af komen. Ze denken niet aan de dag van morgen. Wanneer zich een probleem voordoet, bedenken ze op dat moment een oplossing. Wim H. omschrijft deze momenten als "leermomenten die zeer inspannend zijn".

Acceptatie

De meeste mantelzorgers hebben in de loop van de tijd de situatie geaccepteerd en aanvaard. "Het leven overkomt je" en "je moet de dingen nemen zoals ze zijn". Ze hebben vrede met de situatie, want ze weten dat er meer mensen in een vergelijkbare situatie zitten. Als mantelzorger kan je de situatie toch niet veranderen en moet je roeien met de riemen die je hebt. Men wil dan ook niet klagen. Het inwinnen van informatie heeft bij enkele mantelzorgers het proces van acceptatie versneld.