Advies aan lotgenoten

Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste adviezen van mantelzorgers aan anderen die zorgen voor iemand met dementie.

Advies 1: onderneem snel actie

"Hoe eerder je weet wat er aan de hand is, hoe beter het is", aldus verschillende mantelzorgers. Zij adviseren dan ook om zo snel mogelijk een diagnose te laten stellen, want dan kan je het gedrag van de degene met dementie plaatsen. Ga zo snel mogelijk naar de huisarts, wanneer je het vermoeden hebt dat er iets aan de hand is bij je naaste.

Advies 2: zoek informatie

Win vervolgens zoveel mogelijk informatie in, die je helpt om te gaan met de ziekte. Wees niet te afwachtend, maar stel vooral vragen aan bijvoorbeeld de huisarts, geriater en casemanager. Daarnaast adviseren sommigen om zo snel mogelijk de juridische kant van het verhaal te onderzoeken, zodat er geen misbruik van de situatie gemaakt kan worden.

Advies 3: maak het de naaste zo aangenaam mogelijk

Verschillende mantelzorgers adviseren om het voor degene met dementie zo aangenaam mogelijk te maken. Geef vooral warmte en liefde aan je partner of ouder. Speel in op zijn of haar problemen door je in te leven in zijn of haar situatie. Probeer discussie en confrontaties te vermijden door mee te bewegen met hetgeen hij of zij zegt. Luister en praat met elkaar. En heb vooral geduld.

André adviseert om degene met dementie zoveel mogelijk bij het dagelijks leven te betrekken.

En Mia adviseert om je eigen emoties niet aan je partner te tonen, want "dat kunnen ze niet aan".

Verschillende mantelzorgers adviseren daarnaast om open te zijn naar de omgeving, zodat deze op de dementie kan inspelen. Dit maakt het voor de degene met dementie een stuk makkelijk.

Advies 4: pluk de dag

Verschillende mantelzorgers adviseren om positief te blijven. Ontken de situatie niet, maar accepteer het. Ga vooral samen met je partner of ouder leuke dingen doen en geniet daarvan. Zij adviseren om met de dag te leven en vooral de dag te plukken!

Advies 5: zorg voor jezelf

Maar de meeste mantelzorgers adviseren toch om vooral ook op jezelf te letten, jezelf te beschermen en vooral jezelf te blijven. Dit kan door de zorgen te delen met anderen, bijvoorbeeld met broers of zussen, buren, thuiszorg, of ondersteuning te zoeken van bijvoorbeeld een casemanager. En blijf vooral ook je eigen dingen doen. Neem af en toe tijd voor jezelf. Verschillende mantelzorgers adviseren ook om met anderen over de situatie te praten. Dan kan je je verhaal kwijt en je hart luchten. Elly G. adviseert om na te denken en voor te bereiden op een mogelijke opname in een verpleeghuis, want "je houdt het als mantelzorger niet vol om tot het einde toe te zorgen voor je partner of ouder". Tot slot adviseert Ger om ervoor te zorgen dat je op de één of andere manier betaald krijgt voor de zorg, als een soort compensatie.