Advies aan anderen

Hier leest u de adviezen die mantelzorgers hebben voor hun directe omgeving, voor zorgprofessionals en voor beleidsmakers en de politiek.

Adviezen aan de directe omgeving

Mantelzorgers hebben verschillende adviezen voor hun directe 'eigen' omgeving. Ten eerste voor andere familieleden: help de mantelzorger door taken van hem of haar over te nemen. Hierdoor wordt de mantelzorger ontlast. Voor collega's: trek aan de bel wanneer je merkt dat iemand minder goed functioneert. Voor de directe omgeving: wees geduldig met degene met dementie en stel directe korte vragen zonder omhaal van woorden. En tot slot voor de samenleving: geef om onze ouderen en ga regelmatig even kijken hoe het met ze gaat.

Adviezen aan zorgprofessionals

Mantelzorgers adviseren zorgprofessionals om lief te zijn voor degene met dementie, hen te stimuleren en niet te betuttelen. "Behandel hen als volwassenen en niet als kinderen". Serife adviseert zorgprofessionals om geen vooroordeel te hebben van hoe de situatie zal zijn, maar om daadwerkelijk regelmatig langs te komen en te kijken en te informeren hoe het gaat. Verschillende mantelzorgers voelen zich niet altijd serieus genomen. Het advies is dan ook om naar hen te luisteren en hen te geloven. Emma adviseert om mensen eerder door te sturen. Dit kan volgens haar veel kosten besparen. Joke J. adviseert om niet te pushen en niet direct op alles te wijzen, maar het proces stapsgewijs te begeleiden. En Elly E. adviseert de geriater om beter samen te werken met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en hen beter te informeren.

Adviezen aan beleidsmakers en de politiek

Tot slot hebben verschillende mantelzorgers nog adviezen voor beleidsmakers en de politiek. Het belangrijkste advies luidt: beschouw degene met dementie als mens en behandel ze niet als voorwerp of budget. Verschillende mantelzorgers zijn van mening dat er niet bezuinigd moet worden op de zorg voor mensen met dementie. Er zou juist meer geld beschikbaar moeten komen om meer kwalitatief goed geschoold personeel op te leiden, zorg op maat te leveren en toezicht te kunnen houden op de kwaliteit van onder andere de verpleeghuiszorg. Volgens Winfried is er volop mogelijkheid om te bezuinigen in de zorg, maar gebeurt dat nu op de verkeerde manier door "rücksichtlos het PGB af te schaffen". Elly E. adviseert de overheid om er voor te zorgen dat overal in Nederland casemanagers beschikbaar komen. Mantelzorgers met een andere etnische achtergrond adviseren beleidsmakers om meer allochtoon personeel op te leiden dat de taal van degene met dementie spreekt en hun cultuur kent. Daarnaast adviseren zij om meer tolken in te schakelen, zodat zij als mantelzorger ontlast worden. Verschillende mantelzorgers geven aan dat er meer voorlichting moet komen in begrijpelijke taal. Hiermee kunnen de taboes over dementie doorbroken worden. Daarnaast adviseren sommigen dat er meer onderzoek moet komen naar de behandeling van dementie. Kars adviseert de politiek om de situatie van de mantelzorger niet te onderschatten en er zorg voor te dragen dat zij minder tijd kwijt zijn aan allerlei bureaucratie. Chris adviseert om bij het organiseren van activiteiten rekening te houden met het dagschema van de mantelzorger en zijn naaste. Tot slot heeft Gerda nog twee ideeën die de zorg voor mensen met dementie kunnen verbeteren. Ten eerste vindt zij dat alle MBO-studenten stage zouden moeten lopen in een verzorgings- of verpleeghuis en activiteiten moeten ondernemen met mensen met dementie. Daarnaast oppert zij dat er een ombudsman voor mensen met dementie moet komen.