Mantelzorgvriendelijk beleid en (wettelijke) regelingen

Mantelzorgvriendelijk beleid en (wettelijke) regelingen

Voor werkende mantelzorgers bestaan verschillende regelingen die hun kunnen ondersteunen om werk en mantelzorg te combineren. In dit thema worden ervaringen met het beleid van werkgevers, en verschillende (wettelijke) regelingen beschreven.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Verschillende werkgevers hebben een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Zo kan een werkgever specifieke faciliteiten en/of regelingen aanbieden naast de wettelijke regelingen die voor mantelzorgers bestaan. Verschillende mantelzorgers geven aan dat zij veel hebben gehad aan deze regelingen. Zo hebben zij bijvoorbeeld ondersteuning gekregen van een (loopbaan)coach, psycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werker die door de werkgever werd betaald, of konden zij afspraken op maat maken over bijvoorbeeld werktijden. Deze regelingen geven mantelzorgers de ruimte om hun werk te combineren met de mantelzorgtaken. Het bespreekbaar maken van het onderwerp is een ander aspect van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Meerdere mantelzorgers geven aan dat er binnen het bedrijf open gecommuniceerd wordt over het zijn van mantelzorger. Bij sommige werkgevers maakt het onderwerp mantelzorg onderdeel uit van het jaargesprek tussen de werknemer en de leidinggevende. Enkele mantelzorgers geven aan dat belangrijk te vinden, omdat niet elke mantelzorger uit zichzelf om hulp zal vragen. Een mantelzorger die zelf leidinggevende is informeert haar medewerkers over het mantelzorgbeleid van het bedrijf. Een andere mantelzorger geeft aan dat toen zij startte met een nieuwe baan direct de mogelijkheid van mantelzorgverlof werd benoemd. Tot slot vertelt een mantelzorger dat hij een interview heeft gegeven voor het personeelsblad, zodat iedereen op de hoogte is van dat hij mantelzorger is. Niet alle ervaringen van mantelzorgers met het beleid van de werkgever ten aanzien van mantelzorg zijn positief. Zo geven sommige mantelzorgers aan dat de regelingen van hun werkgever niet veel voorstelden. Zij vonden bijvoorbeeld de afhandeling door de afdeling personeel en organisatie (P&O) onplezierig, omdat deze strikt de regels volgde. Ook laten veel mantelzorgers weten dat ze zelf hebben moeten uitzoeken op welke regelingen zij recht hebben.

Zorgverlof

In verschillende sectoren hebben medewerkers de beschikking over een Persoonlijk Levensfase Budget (PLB); ook wel Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) of Levensfasebudget (LFB) genoemd. Dit budget komt bovenop de vakantie-uren en wettelijke verlofnormen. De inzet van deze uren kan mantelzorgers ruimte geven om zorgtaken voor naasten te verrichten. Mantelzorgers die hier gebruik van hebben gemaakt hebben dit als fijn ervaren. Sommigen hebben echter ook ervaren dat de werkgever hierdoor strenger was bij het goedkeuren van zorgverlof.

Opnemen van vakantie uren

Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner, of ouder zorg te geven die nodig is. Voorwaarde is dat, behalve het feit dat de naaste verzorging nodig heeft, de mantelzorger de enige is die de naaste zorg kan geven. Kortdurend zorgverlof is bedoeld om een zieke in de naaste omgeving te verzorgen. Langdurig zorgverlof dient ertoe een naaste te verzorgen die langere tijd hulpbehoevend of ziek is. Een werkgever mag zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf in ernstige problemen verkeert. Tijdens kortdurend verlof krijgt een mantelzorger tenminste 70% van het salaris. Bij langdurig zorgverlof hoeft de werkgever het salaris niet door te betalen. Zie voor meer informatie over zorgverlof de website van de Rijksoverheid. Verschillende mantelzorgers hebben gebruik gemaakt van zorgverlof. Zij werden gedurende het langdurig zorgverlof doorbetaald door de werkgever. Aan de mogelijkheid voor het opnemen van onbetaald langdurig zorgverlof hebben verschillende mantelzorgers nooit gedacht. Anderen zijn wel op de hoogte van deze mogelijkheid, maar verwachten dat hun werkgever daar niet op zit te wachten, of het is voor hen financieel niet mogelijk.

Persoonlijk Budget Levensfase

Een aantal mantelzorgers geeft aan dat ze vakantiedagen moeten opnemen voor het uitvoeren van mantelzorgtaken, of wanneer ze met hun naaste een zorgprofessional moeten bezoeken. Sommige mantelzorgers kunnen extra vakantiedagen bijkopen. De meeste mantelzorgers hebben echter weinig vakantiedagen tot hun beschikking waardoor ze geen vakantiedagen overhouden om vrij te nemen als ze daadwerkelijk op vakantie willen gaan. Enkele mantelzorgers benoemen dat zij zich ziekmelden wanneer er iets met hun naaste aan de hand is.