Adviezen aan werkgevers en beleidsmakers

Adviezen aan werkgevers en beleidsmakers

Naast adviezen voor andere mantelzorgers (zie thema Adviezen aan mantelzorgers) komen zij ook met aanbevelingen voor werkgevers over het ondersteunen van mantelzorgers, zodat zij goed kunnen blijven functioneren. Tevens worden in dit thema adviezen aan beleidsmakers en politici weergegeven.

Adviezen aan werkgevers

Mantelzorgers hebben verschillende adviezen voor werkgevers om werknemers die mantelzorg verlenen het beste te kunnen ondersteunen. Zo opperen ze het idee om het onderwerp mantelzorg standaard in jaar- of functioneringsgesprekken op te nemen, zodat leidinggevenden weten wat er speelt bij hun medewerkers en het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt. Ook adviseren zij werkgevers om open te zijn over hun mantelzorgbeleid. Steeds meer werkgevers hebben een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, maar werknemers zijn hier vaak niet van op de hoogte en weten ook niet wat dit beleid voor hen kan betekenen. In dat kader raden de mantelzorgers werkgevers aan hun medewerkers actief te informeren over de verschillende mogelijkheden van zorgverlof, zoals kort- en langdurend zorgverlof en wanneer een mantelzorger hiervoor in aanmerking komt. Ook vindt een mantelzorger het van belang dat er vanuit de werkgever beleid bestaat in het kader van acuut moeten verlenen van mantelzorg. Dit kan zorgen voor rust bij mantelzorgers. Voor meer informatie over zorgverlof zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof. Daarnaast wordt het belang van actief beleid ten aanzien van mantelzorgers op de werkvloer onderstreept. Mantelzorgers trekken immers vaak pas aan de bel als het eigenlijk al te laat is en uitval onvermijdelijk is. Eerder ingrijpen door de werkgever zou langdurige uitval kunnen voorkomen. Het thema combineren van mantelzorg en werk gaat verder in op ondersteunende factoren om het combineren van mantelzorg en werk vol te kunnen houden.

Adviezen aan beleidsmakers en politici

Wat betreft adviezen aan beleidsmakers en politici geven mantelzorgers aan dat het van belang is dat de overheid werkgevers adviseert over actief beleid om uitval op het werk als gevolg van mantelzorgtaken te voorkomen. Een mogelijkheid is om werkgevers te compenseren wanneer zij (veel) mantelzorgers in dienst hebben, zoals in de zorg vaak het geval is. Daarnaast zouden mantelzorgers op andere vlakken door de overheid ondersteund kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan het actief aanbieden van mantelzorgmakelaars of het informeren van mantelzorgers via verschillende media over hulp die zij kunnen inschakelen. Ook wordt geopperd dat mantelzorgers financieel gecompenseerd zouden moeten worden voor hun gederfde inkomsten en alle andere kosten die ze maken. Een aantal mantelzorgers heeft daarnaast behoefte aan door de overheid gefaciliteerde bijeenkomsten voor mantelzorgers.