Geweldig dat u Stichting PratenOverGezondheid wilt steunen!

Geweldig dat u Stichting PratenOverGezondheid wilt steunen!

Dankzij uw donatie kunnen wij patiënten en hun naasten steun blijven bieden door de herkenning. Hierdoor kunnen wij bijven bijdragen aan de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten. 

Met uw bijdrage helpt u om de website draaiende te houden. Hierdoor kan Stichting PratenOverGezondheid doorgaan met:

  • Steun bieden door de (h)erkenning in ervaringsverhalen van anderen
  • Informatie geven over hoe het is om te leven met een ziekte
  • Ondersteuning bieden bij het nemen van beslissingen over ziekte en zorg en in situaties waarin men de regie kwijt is
  • Familie, vrienden en de directe (werk)omgeving inzicht geven in de belevingswereld van degene die ziek is of een gezondheidsprobleem heeft, waardoor de omgeving beter in staat is om hen te ondersteunen
  • Zorgprofessionals inzicht geven in de ervaringen van patiënten en hun naasten zodat zij zich beter in kunnen leven in de patiënt om daarmee de zorg te verbeteren. 

Het draaiende houden van de website en alles daar omheen kost geld. De subsidies die wij krijgen voor de uitvoering van de onderzoeken dekken deze kosten niet. Daarom is uw donatie van groot belang. Met uw bijdrage kunnen wij de website in de lucht houden en mensen steun bieden door de (h)erkenning in de ervaringsverhalen.

U kunt uw donatie overmaken naar NL69 TRIO 0254 7704 60  ten name van Stichting PratenOverGezondheid Nederland onder vermelding van "Donatie voor website".

 

Natuurlijk kunt u ons ook vinden op TwitterFacebook en LinkedIn.