Mevrouw Grootkop-Fremeijer denkt dat haar vrienden wegbleven omdat ze niet meer dezelfde persoon was

dinsdag, 13 december, 2011

[-] Ja, kijk, het is natuurlijk zo, als je een vrolijk mens en in een gezelschap van vrienden, het is geen opschepperij, maar hè, ik was wel een vrolijk, opgewekt mens.
En dat dat daardoor is weggetrokken door de ziekte, dan ja, dan wordt het ook allemaal niet zo vrolijk meer. En dat is misschien wel een reden geweest van, nou ja, we hebben niet zoveel lol meer met Ans. Het zou kunnen, hè? Maar goed, het is wat ruim getrokken, maar goed. En anderen die ja, die op de een of andere manier, daar toch niet goed mee om kunnen gaan. Ja.