Terug

Mevrouw Zandstra las in de krant over casemanagers

Wij hebben wel een casemanager, dat had ik in de krant gelezen en daar heb ik dus toch op ingehaakt. Want ik dacht dat vind ik altijd, ja, goed om ergens ook bekend te zijn en ergens bekend mee te zijn. En die komt dus ook regelmatig en die heeft dan ook weer gezorgd voor deze uitnodiging en dat is ook heel prettig hoor. En dan zitten we hier ook gezamenlijk even thee te drinken dus, mijn man er ook bij, dus dat is verder wel een goede zaak, ja.

Die casemanager, u zei dat u dat in de krant had gelezen dat u daar [-]

Ja de gemeente dus, de gemeente die had meen ik in die tijd dus geld beschikbaar gesteld voor zeven casemanagers. En omdat je dus toch een klein beetje bekend wilt zijn met , ja goed, de zorg weet je van dat dat de komende tijd ook niet makkelijker erop zal worden. En de inzichten ook veranderen, dus, en wij vrijwilligers tot afgelopen jaar geweest zijn in de verzorgingshuis, en dan wil je toch wel graag een klein beetje de vinger aan de pols houden eigenlijk. Nou ja zodoende is zij ook hier gekomen ja, ja, ja.

Tabs

Datum interview: 
donderdag, 31 mei, 2012