Team

Team
Manna Alma

Dr. Manna Alma

Dr. Manna Alma is Bewegingswetenschapper en werkt bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG. Zij is op dit moment coördinator van PratenOverGezondheid. Voor PratenOverGezondheid heeft zij de module rondom ervaringen van mantelzorgers van mensen met dementie gemaakt. Daarnaast is zij betrokken geweest bij de ontwikkeling van de onderwijsmodule "Omgaan met mensen met dementie". Op dit moment is zij betrokken bij de projecten "Vroegsignalering van zeldzame ziekten", "MOCHA - ervaringen van kinderen en hun ouders met de eerstelijnszorg" en het project "Zwangerschap en geboorte - vrouwen aan het woord".
Joyce Lamerichs

Dr. Joyce Lamerichs

Joyce Lamerichs onderzoekt hoe patiënten praten over zaken die met ziekte en gezondheid te maken hebben, bijvoorbeeld in gesprek met een zorgverlener, maar ook met andere patiënten. Ze bestudeert hoe patiënten hun verhaal vertellen en welke rol taal daarin speelt en probeert aan te geven wat zorgverleners hiervan kunnen leren.

“De diepte-interviews op de website brengen het perspectief van de patiënt of van de mantelzorger op een unieke manier in beeld. Ik vind echt dat de interview clips binnen de thema’s zó rijk en zó invoelbaar zijn dat je nog meer doordrongen wordt van hoe belangrijk het is om het verhaal van een patiënt in zijn of haar eigen woorden te kunnen beluisteren”.

Dr. J. (Joyce) Lamerichs werkt als universitair docent bij de afdeling Taal & Communicatie van de Faculteit Letteren van de VU Amsterdam. Zij maakt gebruik van het perspectief van conversatie analyse en discursieve psychologie om de interactie tussen patiënten onderling en in gesprek met professionals te onderzoeken. Haar onderzoek richt zich onder andere op hoe patiënten praten over aandoeningen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg (o.a. verslaving en depressie). Op dit moment onderzoekt ze gesprekken van kinderen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt en daarover praten met een psycholoog.

Sijrike van der Mei

Dr. Sijrike van der Mei

Dr. Sijrike van der Mei is Gezondheidswetenschapper en werkt bij de afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO) van het UMCG. Haar onderzoek richt zich op kwaliteit van leven en maatschappelijk participatie van chronisch zieken. Zij deed onderzoek bij kankerpatiënten, patiënten met chronische nierschade, visueel beperkten en case managers in de ouderenzorg.
Willke Norder

Willeke Norder, MSc

Willeke Norder werkt als promovendus aan de module over ervaringen rondom zwangerschap en geboorte voor de websites van het ChildBirth Network en PratenOverGezondheid. Hiervoor is ze verbonden aan de afdeling Midwifery Science van het VUmc, de afdeling Huisartsengeneeskunde van het UMCG en de Academie Verloskunde Amsterdam/Groningen. Eerdere kwalitatieve onderzoekservaring deed ze op op het gebied van Global Health in Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Haar specifieke interesses richten zich op medische antropologie, gender en seksualiteit, gezondheidszoekend gedrag, en niet-reguliere ("alternatieve") vormen van zorg.
Annemieke Visser

Dr. Annemieke Visser

Dr. Annemieke Visser is Andragoog en werkt bij de afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO) van het UMCG. Zij doet onderzoek in co-creatie met zorgprofessionals en patiënten en ontwikkelde onder meer een zelfmanagementprogramma voor mensen met een nierziekte (STERK-programma). Haar onderzoek richt zich op veranderingsprocessen in de zorg waarbij innovatieve methoden, waaronder patiëntenervaringen, worden ingezet.